“แว่นท็อปเจริญ” จัดโครงการซีเอสอาร์ “ปลูกกล้า เพื่อป่าใหญ่” ผนึกกำลังเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โลก

“แว่นท็อปเจริญ” ตอกย้ำความมุ่งมั่นตั้งใจในการส่งเสริมและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อสังคมไทย พร้อมเล็งเห็นถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้นำทีมผู้บริหารและพนักงานจิตอาสากว่า 200 คน ลงพื้นที่ทำกิจกรรมซีเอสอาร์ภายใต้โครงการ “ปลูกกล้า เพื่อป่าใหญ่” โดยเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันปลูกป่าพร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์พืชในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี หวังช่วยฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ให้มีพื้นที่สีเขียวและเพิ่มความสมดุลของระบบนิเวศ ทั้งยังช่วยลดมลพิษในปัจจุบัน เพิ่มอากาศที่บริสุทธิ์สดชื่น ตลอดจนช่วยป้องกันภัยธรรมชาติในอนาคตอีกด้วย

ทั้งนี้ “แว่นท็อปเจริญ” ยังเดินหน้าทำกิจกรรมเพื่อสังคมในทุกๆ ด้านอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสานต่อและเชิญชวนจิตอาสามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อนำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนในสังคมไทย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook.com/TopCharoenOpticalOfficial เว็บไซต์ www.topcharoen.co.th ไลน์ @topcharoen