ปาใจใส่รัวๆ เก็บตก ความหล่อสวยของผู้ถือบอล จุฬา-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 73

เป็นประเพณีของงานฟุตบอลจุฬา-ธรรมศาสตร์ทุกปี ที่ต้องมีน้องๆ หนุ่มสาวมาเดินขบวนสร้างสีสันเรียกเสียงกรี๊ดและสร้างความคึกคัก ซึ่งความสวยหล่อของทั้ง 2 ฝั่งครั้งที่ 73 นี้ไม่มีใครยอมใครเลย ลองมาส่องผู้ถือบอลในปีนี้เป็นใครกันบ้าง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. เพลินพิชญา โกมลารชุน (จูเน่)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

2. ศิฑา กาญจนอลงกรณ์ (พอร์ช)

คณะทันตแพทยศาสตร์

3. ปณชัย ศรีอาริยะรุ่งเรือง (จูเนียร์)

คณะนิเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

4. นรีกุล เกตุประภากร (ฟรัง)

คณะแพทยศาสตร์

5. ลภัส งามเชวง (เติร์ด)

คณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6. รพีพงศ์ ทับสุวรรณ (ไบร์ท)

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการกีฬา

 

7. พัชญา เพียรเสมอ (พีพี)

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

8. ปุณยวีร์ จึงเจริญ (ออม)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการประกันภัย

9. ปวีณา ซิงห์ (วีณา)

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย

10. วชิรวิชญ์ อรัญธนวงศ์ (ริว)

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน