‘วัลลภา ปัจฉิมสวัสดิ์’ นำสถาบัน “บางกอกแดนซ์” ก้าวสู่สากล เผยส่งเยาวชนไทย เข้าร่วมแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศและนานาชาติ

​“สถาบันบางกอกแดนซ์” ภายใต้การดำเนินงานของ คุณวัลลภา ปัจฉิมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ ที่ได้เปิดการสอนศิลปะการเต้นแขนงต่างๆ อาทิ บัลเล่ต์ – แจ๊ส – ฮิปฮอป  – รำไทย โดยได้พัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยมาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานการเต้นในประเทศไทย ทำให้ในปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยสามารถเข้าเป็นสมาชิกของสถาบัน C0mmonwealth Society of Teachers of Dancing(CSTD) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในประเทศออสเตรเลีย และ คุณวัลลภา ปัจฉิมสวัสดิ์ ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการประจำประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “The Commonwealth Society of Teachers of Dancing (CSTD)Thailand” โดยได้พัฒนาศิลปะการเต้นเด็กและเยาวชนสามารถผ่านสอบมาตรฐานการเต้นในระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 21 ปี

44528047.62E6EA859A37352A71C57AC2F0FE5FB2.1904081744528047.64F8BB2C99A68F9F02B26B4747EF987D.1904081744528047.6097B78D78D2119071A6204E32197576.1904081744528047.20ED468A5ACF00DDFF7FAEA7EA7AC138.1904081744528047.16276CCDEEF9C68DE2DF1035F60066D9.1904081744528047.85042A741341AC0BB593C929E812B105.1904081744528047.8FD6799CDDFC2D610EE7D67A71FBBB7D.19040817

​และในปีนี้ สถาบัน CSTD ประเทศไทย มีนโยบายที่จะพัฒนาศิลปะการเต้นของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาครูผู้สอน และเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนนักเต้นในประเทศไทย

44528047.A0C4B0C757AAB23D55E139D0D6E92093.19040817

คุณวัลลภา ปัจฉิมสวัสดิ์ ได้เปิดเผยว่า “ จากการที่เราได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของสถาบัน CSTD จากประเทศออสเตรเลีย เราก็ได้พัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยที่รักการเต้นมาอย่างต่อเนื่อง และได้จัด การแข่งขันศิลปะการเต้นแห่งประเทศไทย ในชื่อว่า CSTD Thailand Dance Grand Prix ซึ่งจะจัดเป็นประจำในเดือนเมษายนหรือพฤษภาคม ของทุกปี โดยเป็นการแข่งขันศิลปะการเต้นระดับมาตรฐานสากลแห่งเดียวในประเทศไทย  เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่ได้รับรางวัล เป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะการเต้นนานาชาติภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ในชื่อว่า CSTD Asia Pacific Dance Competition ซึ่งมีประเทศสมาชิกส่งเยาวชนนักเต้นที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 10 ประเทศ ทีเดียวค่ะ”

44528047.8A8D92EEEA2472ECDDE6C94EDF8CD7E0.1904081744528047.B1332A0D5A2EB3B5BF7FBAAC337B7745.1904081744528047.E70930D597FD2919F5C27AAF940577C2.1904081744528047.B0DC79219B5EDD9FBADDDAE78925D8D1.19040817

และในปีนี้ สถาบัน บางกอกแดนซ์ ได้จัดการแข่งขันศิลปะการเต้นแห่งประเทศไทยขึ้นอีกครั้ง ในชื่อ
CSTD Thailand Dance Grand Prix ครั้งที่ 6 ในวันที่ 25-28 เมษายน ศกนี้ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยมีกรรมการตัดสินที่ได้รับรองมาตรฐานจากสถาบัน CSTD ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งจะมีสถาบันสอนศิลปะการเต้นทั่วประเทศไทยได้ส่งเยาวชนได้ร่วมเข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 26 โรงเรียน  มีเยาวชนเข้าร่วมกว่า 600 คน กว่า 700 ชุดการแข่งขัน ทั้งนี้เพื่อคัดเลือกเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ ในชื่อ CSTD Asia Pacific Dance Competition จัดโดยสถาบัน CSTD ประเทศออสเตรเลีย มีสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 30 สถาบันการสอนศิลปะการเต้นของ 12 ประเทศในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก โดยในปี 2562 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 21 และเป็นที่น่ายินดีที่ในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคม 2562 ณ โรงละคร อักษรา คิงส์ เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/1585152988401960/posts/2213791302204789?sfns=mo