‘เจมส์ – หยาด’ ชวนคนไทย งดใช้ถุงพลาสติก วันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 62 ในแคมเปญ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

ผ่านไปแล้วกับงานพิธีเปิดกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2562 โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ควอเทียร์ อเวนิว ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ เมื่อวันที่ 22เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมนี้เป็นแคมเปญต่อเนื่อง ภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา กิจกรรมนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาถุงพลาสติกหูหิ้วให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเริ่มดำเนินการพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นมา จากนั้นได้ยกระดับการรณรงค์เรื่อยมาตามลำดับ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง

YJ1A1492YJ1A1669YJ1A1443

ซึ่งในปีนี้ ได้มีการดึงศิลปินดาราระดับแถวหน้าของประเทศมาเข้าร่วมโครงการ อาทิ เจมส์ -ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ, หยาดทิพย์ ราชปาล, ทับทิม-มัลลิกา จงวัฒนา, ครูปาน – สมนึก คลังนอก เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเล็งเห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม มากขึ้น โดยทั้งหมดมาร่วมทำกิจกรรมในพิธีเปิดร่วมกัน ทั้งการออกแบบลายบนถุงผ้าแบบ DIY บนเวที มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มาจากถุงพลาสติกและแนวทางการแก้ไขของแต่ละคน นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมมากมายเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ครั้งนี้ รวมถึง นิทรรศการที่ชี้ให้เห็นโทษและปัญหาจากถุงพลาสติก ซึ่งได้รับความสนใจจากทั้งสื่อมวลชนและประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยทางกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะมีส่วนช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติไม่มากก็น้อย