อัพเดทเทรนด์โลก จากมิลานแฟร์ 2019 ในงาน CDC Italian Festival 2019

คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตอิตาลี ประจำประเทศไทย จัดงาน ซีดีซี อิตาเลียน เฟสติวัล 2019 (CDC Italian Festival 2019) นิทรรศการแสดงนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน แบรนด์ชั้นนำจากอิตาลี ชมเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ ธีม Urban Living in Nature ธรรมชาติกลางมหานครกับสมดุลแห่งสุนทรียภาพ นอกจากนี้ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมอัพเดตเทรนด์ดีไซน์โลก จากงานมิลานแฟร์ ฟรี! โดยดีไซเนอร์สถาปนิกชื่อดัง ผศ.ดร. อันธิกา สวัสดิ์ศรี ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย และคณบดีคณะสถาปัตย กรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ..ปรเมศ วรวรรณ Designer/Founder KIDDEE DESIGN และณิชารีย์ พงษ์สมบูรณ์ Associate Design Director, DWP จะมาร่วมบรรยาย ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 13.3015.30 . คริสตัล แกรนด์บอลรูม อาคารอี ชั้น 2  สำรองที่นั่งสัมมนาฟรี! สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.crystaldesigncenter.com/cdc-italian-festival/ หรือโทร.02 101 5999

หัวข้อการบรรยาย

 ผศ..อันธิกา สวัสดิ์ศรี บรรยายหัวช้อ Inclusive Design for Future city

 .. ปรเมศ วรวรรณ บรรยายพูดหัวข้อ Product design

ณิชารีย์ พงษ์สมบูรณ์ บรรยายพูดหัวข้อ Innovation