เมเจอร์ ร่วมกับ อีซูซุ มอบความสุขส่งท้ายปีให้คนไทยผ่านภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ “ของขวัญจากความพอเพียง”

                 เริ่มก้าวเข้าสู่เทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีนับเป็นโอกาสดีที่ บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กลุ่มตรีเพชร โดย บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ได้จัดทำของขวัญจากคำสอนพ่อให้คนไทยโดยส่งผ่านภาพยนตร์เทิดพระเกียรติชุด “ของขวัญจากความพอเพียง” จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรพระราชทานให้ประชาชนคนไทยเป็นแนวทางที่สอนให้รู้จักใช้ความสมดุลเพื่อสร้างความสุขได้ตามกำลังของตนเองโดยต้องไม่ทำอะไรที่เกินพอดีหรือเบียดเบียนผู้อื่น ซึ่งผู้ที่น้อมนำแนวทางนี้มาใช้ในการดำเนินชีวิตย่อมนำพาไปสู่ความสุขที่ยั่งยืน

              กลุ่มตรีเพชร โดย คุณปนัดดา เจณณวาสิน กรรมการรองผู้จัดการบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เผยว่า  “อีซูซุมีความเชื่อเสมอมาว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9 เป็นของขวัญอันล้ำค่าที่ทุกคนสามารถนำมาปรับใช้ได้ในทุกๆขั้นตอนของการดำเนินชีวิตจึงได้ร่วมกับเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จัดทำภาพยนตร์เทิดพระเกียรติเพื่อส่งเสริมปรัชญาแห่งความพอเพียงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งชุดที่ 18  “ของขวัญจากความพอเพียง”นี้เป็นเรื่องราวของคุณสี่ – วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ นักธุรกิจที่เคยเผชิญมรสุมใหญ่จากวิกฤตต้มยำกุ้งในปีพ.ศ.2540 แต่กลับมองเห็นโอกาสที่จะพลิกสู่หนทางรอดอย่างยั่งยืน  โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์พระราชทานให้เป็นมรดกแก่สังคมไทย นำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานจนสามารถนำพาองค์กรก้าวสู่การยอมรับระดับโลก  ด้วยเคล็ดลับเพียง 3 คำ ในการขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวทางพระราชดำริ นั่นคือ “สมดุล  ความสุข ความรัก”  ทำให้บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด เป็นต้นแบบ“องค์กรแห่งความสุข” จากการมองเห็นความสำคัญ และความสุขของคนมากกว่าความสำคัญของเงินดูแลพนักงานเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวด้วยการมอบสวัสดิการที่ดีเพื่อให้ทุกคนมีเงินออมเหลือเก็บ  ดูแลลูกค้าเหมือนพ่อแม่ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดรวมทั้งมีโครงการดีๆให้กับพนักงานด้วยการสนับสนุนพื้นที่ให้ปลูกผักเอง กินเอง และเก็บไปขายเป็นรายได้พิเศษ นอกจากนี้ยังอนุญาตให้ใช้เวลางานไปทำประโยชน์รับใช้และช่วยเหลือสังคม เพื่อให้พวกเขาได้สัมผัสความสุขจากการให้ไปสู่คนรอบข้าง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด“อีซูซุ พลังดี…เปลี่ยนโลก” จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ ที่สืบสานศาสตร์แห่งพระราชาชุด “ของขวัญจากความพอเพียง” รวมทั้งชุดก่อนหน้านี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้เข้าใจและสามารถนำแนวทางความพอเพียงมาปรับใช้เป็นของขวัญให้กับตนเองเพื่อความสุขที่ยั่งยืนในชีวิตสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่Facebook : All-New Isuzu D-Max, Isuzu MU-X และโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ทั่วประเทศ”

                ด้าน คุณนิธิ  พัฒนภักดี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณาบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในนามเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ปรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมกับอีซูซุจัดสร้างภาพยนตร์เทิดพระเกียรติซึ่งถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่เราได้ร่วมกันจัดทำอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานศาสตร์พระราชาในเรื่อง“เศรษฐกิจพอเพียง” ให้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน สำหรับภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ ชุด “ของขวัญจากความพอเพียง”เราได้นำเสนอความพอเพียงผ่านมุมมองของการบริหารธุรกิจและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน ซึ่งเราหวังว่าหลังจากทุกท่านได้รับชมภาพยนตร์เทิดพระเกียรติชุดดังกล่าวแล้วจะเข้าใจถึงความหมายของคำว่า“พอเพียง” ได้อย่างแท้จริงจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลต่อตนเอง และคนรอบข้าง ไปจนถึงสังคมให้ได้พบกับความสุขที่ยั่งยืนเรียกได้ว่าเป็นของขวัญที่มีคุณค่าต่อผู้ที่ได้รับทุกคนในส่วนของการเผยแพร่ภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ ทางเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป  เป็นผู้เผยแพร่ผ่านโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป  จำนวน 147 สาขา 731 โรงทั่วประเทศโดยมุ่งหวังว่าจะสามารถส่งไปถึงประชาชนไทยทุกคนรวมทั้งคนรุ่นใหม่ให้สามารถเข้าใจแนวทางการใช้ชีวิตและปฏิบัติตนตามแบบอย่างการใช้ชีวิตแบบพอเพียงได้สำหรับใครที่กำลังมองหาแรงบันดาลในการในการใช้ชีวิตอยากให้ทุกท่านได้มารับชมภาพยนตร์เทิดพระเกียรติชุดนี้ผ่านโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไปครับ”

                 คุณวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบอกเราว่า เครื่องยนต์จะแรงอย่างเดียวคงไม่ได้แต่เบรกต้องดีด้วย นั่นหมายถึง ต้องพึ่งพาตัวเองได้ และต้องมีความสมดุลเกิดขึ้น และสุดท้ายพวงมาลัยต้องดีนั่นคือผู้บริหาร และบุคลากรในองค์กรที่ต้องมีความรักในองค์กรและงานของตนสิ่งที่ผมจะตอบแทนคุณแผ่นดินได้ดีที่สุดคือการเป็นต้นแบบในการดำเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยไม่ได้มองเรื่องกำไรสูงสุดอย่างเดียวแต่จะเน้นสร้างให้คนรอบข้าง ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้เติบโตและมีความสุขอย่างสมดุลและยั่งยืนไปด้วยกัน เพราะนี่เป็นแนวทางที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสอนเรามาโดยตลอด เป้าหมายของพระองค์ท่านทรงต้องการให้คนไทยเป็นที่หนึ่งของโลกและเป็นประเทศที่มีแต่คนช่วยเหลือซึ่งกันและกันดังนั้นปรัชญาแห่งความพอเพียงของพระองค์ท่านจึงเปรียบดั่งของขวัญสุดวิเศษของคนไทยที่ไม่ได้ใช้แค่กับการบริหารองค์กรแต่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกเรื่องในการดำเนินชีวิตด้วย”  

                ภายในงานได้พบกับ 3 เซเลบริตี้สาวสวย ปัทมวดี เสนาณรงค์และวันทิตา ลิ่วเฉลิมวงศ์ ที่มาร่วมรับชมความพิเศษกับภาพยนตร์เทิดพระเกียรติเพื่อส่งเสริมปรัชญาแห่งความพอเพียงชุด “ของขวัญจากความพอเพียง”ในครั้งนี้รวมทั้ง ศิรนุช  โรจนเสถียรทำหน้าที่เป็นพิธีกรของงาน ซึ่งแต่ละคนก็มีความประทับใจ และแนวทางการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้แตกต่างกัน

                  อย่างเซเลบสาวหน้าหวาน แคท-วันทิตาลิ่วเฉลิมวงศ์ กล่าวว่า “แคทใช้ชีวิตปกติทั่วไปค่ะโดยนึกถึงประโยคที่ว่า พอเพียงไม่ได้จำเป็นต้องจนอาจจะมีมาก มีของหรูหราได้ แต่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อเกินตัว และไม่เบียดเบียนคนอื่นอันที่จริงแล้วปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางที่ใครๆก็นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้สำหรับตัวแคทเองก็นำมาใช้ในเรื่องการวางแผนการเงิน โดยจัดสรรให้เพียงพอสำหรับปัจจุบันและอนาคต ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพอประมาณ คือ ความประหยัดไม่ใช้จ่ายเกินตัวค่ะ นอกจากนำมาใช้กับตัวเองแล้วแคทยังนำคำสอนที่ได้มาส่งต่อเป็นของขวัญให้กับน้องพชรเพื่อที่ต่อไปเมื่อเค้าโตขึ้นจะได้นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองได้ค่ะ”

               
                ด้านพิธีกรคนเก่ง แจน- ศิรนุชโรจนเสถียร ที่นั่งอยู่ใกล้ๆเสริมว่า “ทุกคนสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานให้กับคนไทย มาประยุกต์ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ได้เป็นอย่างดีค่ะในส่วนตัวแจนเองนำมาปรับใช้ในเรื่องการทำงานค่ะ ซึ่งปัจจุบันแจนทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวต้องมีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารใหม่ๆเพื่อให้ทันกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันนอกจากนี้ยังต้องพัฒนาความรู้ความสามารถตนเองให้ดีขึ้นไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ ใช้ชีวิตตามกำลังความสามารถและประมาณตัวเองให้เป็นแล้วจะพบว่าความสุขง่ายๆ หาได้จากสิ่งใกล้ตัวค่ะ”

             มาถึงเวิร์คกิ้งวูแมนคนสวย มะปราง-ปัทมวดี เสนาณรงค์ บอกว่า “ท่านแม่ (ท่านหญิงปัทมนรังษี เสนาณรงค์) เตือนสติอยู่เสมอเรื่องการดำเนินชีวิตว่าให้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9 มาใช้ในเรื่องคุณธรรม ไม่ว่าจะทำการสิ่งใดทั้งเรื่องงานและการใช้ชีวิตส่วนตัวจะต้องมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานสำคัญในการตัดสินใจ ได้แก่ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน มีความเพียร รู้จักใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตและที่สำคัญต้องรู้จักพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่อยากจะได้อะไรก็ต้องรู้จักประมาณตนไม่เบียดบังผู้อื่นซึ่งคำสอนต่างๆที่พระองค์ท่านพระราชทานไว้ให้นั้นตัวพี่เองพึงระลึกถึงและนำมาใช้ในเป็นหลักในการดำเนินชีวิตประจำวันอยู่เสมอพี่เชื่อว่าไม่ว่าใครก็ตามที่นำหลักความพอเพียงของพระองค์ท่านไปปรับใช้จะทำให้ใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขที่ยั่งยืนค่ะ”

                ร่วมสัมผัสความพอเพียงในองค์กรแห่งความสุข ผ่านภาพยนตร์เทิดพระเกียรติเพื่อส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจความพอเพียง ชุด “ของขวัญจากความพอเพียง” ณ  โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ปทั่วประเทศ  พร้อมกันได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป