รวมพลคนรักษ์โลกต้อนรับวันสิ่งแวดล้อมโลก 2562 ในงาน“Eco Fest by ECOTOPIA” ณ สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม

สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยมจัดงาน “Eco Fest by ECOTOPIA”(อีโค่เฟส บายอีโคโทเปีย) ต้อนรับวันสิ่งแวดล้อมโลก ชวนทุกคนเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากร ปกป้องสิ่งแวดล้อม และดูแลใส่ใจโลกให้น่าอยู่ต่อไป ด้วยการยกกิจกรรมเกี่ยวกับอีโค่ที่ตรงกลุ่มไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่มาไว้ใจกลางเมือง พร้อมเปิดตัวหนังสือเขียวสยาม เล่มที่2 ที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเทรนด์การรักษาดูแลสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไป และแจกหลอดโลหะ ต้นไม้ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานอีกด้วยโดยมีเซเลบริตี้รักษ์โลก อาทิ ธัญวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, กนกรส กิตติขจร, วสุวัส คูหาเปรมกิจ, ภราดร จุลชาต, ลลนา  พานิช, รศ.ดร.สิงห์  อินทรชูโต, กุณฑิณี ไกรฤกษ์, ชนิสา แก้วเรือน, โสมรสา  พงษ์เพิ่มพฤกษ์, นันธิดา รัตนกุล, กมลนาถ องค์วรรณดี และพิพัฒน์-ศิรพันธ์ อภิรักษ์ธนากร ร่วมงาน ณ ดิสคัฟเวอรี่พลาซ่า สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม

11.อุสรา ยงปิยะกุล ผู้บริหารสยามดิสคัฟเวอรี่ และแขกผู้มีเกียรติ10.อุสรา ยงปิยะกุล และรศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ร่วมเปิดตัวหนังสือเขียวสยาม เล่มที่2

อุสรา ยงปิยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทสยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด กล่าวว่า สยามพิวรรธน์เป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่ล้ำสมัย ให้ความสำคัญต่อการใส่ใจสิ่งแวดล้อม และพยายามกระตุ้น รณรงค์ให้พนักงาน และประชาชนตระหนัก ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบสังคมร่วมกัน โดยจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมาอย่างสม่ำเสมอ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2562 สยามพิวรรธน์ จึงจัดงาน  “Eco Fest by ECOTOPIA” ขึ้น โดยรวมสินค้า ของใช้สไตล์อีโค่จากอีโคโทเปีย ชั้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี่ พร้อมร่วมรณรงค์งดใช้หลอดพลาสติก ด้วยการแจกหลอดกระดาษกว่า 3,000 หลอดให้กับร้านอาหารและเครื่องดื่มทุกร้านภายในสยามดิสคัฟเวอรี่ เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนลด ละ เลิก การใช้หลอดพลาสติกโดยไม่จำเป็น ตลอดเดือนมิถุนายนนี้!รวมถึงร่วมมือกับบริษัทคิด คิด นำแอปพลิเคชั่นอีโค่ไลฟ์ (application ECOLIFE) มาให้ทุกคนดาวน์โหลดเพื่อบันทึกข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับลดการใช้บรรจุภัณฑ์หรือวัสดุพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง สะสมเป็นพ้อยท์เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากการใช้แอปพลิเคชั่นได้อีกด้วย

20.หนังสือเขียวสยาม เล่มที่201.รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต และ อุสรา ยงปิยะกุล

ภายในงานยังพบกับการเปิดตัวหนังสือ “เขียวสยาม” เล่มที่ 2 ซึ่งเป็นหนังสือสำหรับกลุ่มคอมมูนิตี้ที่สนใจในด้านการดูแลและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งสยามพิวรรธน์ได้จัดทำขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2560 และได้รับการตอบรับจากหน่วยงานต่างๆมากมาย รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ที่ปรึกษาโครงการอีโค่โปรเจคส์ กล่าวว่า สำหรับหนังสือเขียวสยามเล่มที่ 2 เป็นการจับประเด็น และรวบรวมแนวทางการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ และการนำเสนอทางออกอย่างสร้างสรรค์ แต่อ่านสนุก การจัดเล่มที่สวยงาม อ่านง่ายจากนักคิด นักวิจัย นักพัฒนาจากนานาประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องแฟชั่น, อาหาร, อุตสาหกรรม, เทรนด์รักษ์โลก เป็นต้น เพื่อให้เห็นแนวโน้มการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากสังคมไทยและโลก เพื่อผู้อ่านได้สร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ต่อไปอีกด้วย

06.วสุวัส คูหาเปรมกิจ เซเลบริตี้รักษ์โลก

เซเลบริตี้ที่มาร่วมรักษ์โลกยังเผยวิธีการช่วยลดโลกร้อน รักษาสิ่งแวดล้อมในสไตล์คนรุ่นใหม่ เริ่มที่ วสุวัส คูหาเปรมกิจ กล่าวว่า การช่วยลดโลกร้อนทำได้หลายวิธี เริ่มจากเรื่องใกล้ๆตัว เช่น ไม่ใช้ถุงพลาสติกแค่ครั้งเดียวแล้วทิ้งและเวลาทิ้งก็ควรแยกไปใส่ถังรีไซเคิล นอกจากช่วยลดขยะแล้วยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษในแหล่งน้ำต่างๆ นอกจากนี้ปัจจุบันยังเลือกใช้ถุง biodegradable plasticที่สามารถย่อยสลายและกลายเป็นปุ๋ยได้ตามธรรมชาติด้วย

05.กนกรส กิตติขจร เวเลบริตี้รักษ์โลกชมสินค้าในงานอีโค่เฟสบายอีโคโทเปีย

ส่วน กนกรส กิตติขจร เผยว่าตนเองจะพกแก้วส่วนตัวไปสั่งเครื่องดื่มเสมอ ซึ่งป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นกิจวัตรประจำวันที่ทำทุกครั้ง เพราะถ้าเราลดการใช้แก้วพลาสติก และหลอดได้ ก็จะส่งผลดีต่อธรรมชาติ และสัตว์ ลดขยะได้อีกด้วย

07.ธัญวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เซเลบริตี้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษ์โลก

สุดท้าย ธัญวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา บอกว่า อยากให้มีการรณรงค์อย่างจิงจังเรื่องการงดใช้พลาสติก มีการแยกประภทขยะให้ถูกต้อง รวมทั้งรู้จักการรีไซคิล การนำกลับมาใช้ใหม่ และการปฏิเสธรับถุงพลาสติก หลอด แก้วน้ำ ที่สำคัญต้องทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง ไม่ทิ้งลงแม่น้ำ ลำคลอง และรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อมด้วย นอกจากจะช่วยเรื่องธรรมชาติแล้ว ยังทำให้ประเทศไทยของเราน่าอยู่ น่าเที่ยวมากขึ้นอีกด้วย

02.สาลวิท สุวิพร และ ภราดร จุลชาต03.กุณฑิณี ไกรฤกษ์ และ ชนิสา แก้วเรือน04.ลลนา พานิช และ โสมรสา พงษ์เพิ่มพฤกษ์09.นันธิดา รัตนกุล และ กมลนาถ องค์วรรณดี

ส่วนความน่าสนใจของอีโค่มาร์เก็ตพบกับสินค้านวัตกรรมใหม่ๆสไตล์อีโค่ โดยเฉพาะสินค้าจาก Ecotopia (อีโคโทเปีย)โซไซตี้สำหรับคนที่มีไลฟ์สไตล์ใส่ใจตัวเอง สินค้าที่ผสมผสานวิถีชีวิตคนยุคใหม่ ที่ดีต่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากมาย จากชั้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี่ อาทิ เครื่องครัวผลิตจากวัสดุธรรมชาติอย่างฟางข้าวสาลี, แบรนด์ Taktai (ทักทาย) นวัตกรรมผลิตจากเส้นใยพืชที่เป็นสิ่งเหลือใช้จากภาคเกษตรกรรม, SACKITEM Upcycle Bagการนำถุงปูน และกระสอบทรายมารีไซเคิล,ขวดน้ำเก็บอุณหภูมิจากLab Space (แล็ปสเปซ),กระเป๋าทำจากเศษไม้ที่ไม่ใช้แล้วจากTongtar(ต้องตา), ร้าน La Tree (ลาทรี) การนำถุงกระดาษแบรนด์เนมมาเคลือบเป็นกระเป๋าให้มีคุณค่าและมูลค่ามากขึ้น และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ ผัก ผลไม้ออร์แกนิคมากมายจาก“กลุ่มปลูกปรุงเปลี่ยน”ซึ่งเป็นกลุ่มของการรวมตัวคนมีใจรักความเป็นอินทรีย์ที่นำมาให้คนรักสุขภาพได้เต็มอิ่มไปกับผลิตภัณฑ์พร้อมเวิร์คช้อปอีโค่มากมาย

15.สินค้าอีโค่ในงานอีโค่เฟส บายอีโคโทเปีย16.สินค้าอีโค่ในงานอีโค่เฟส บายอีโคโทเปีย17.สินค้าอีโค่ในงานอีโค่เฟส บายอีโคโทเปีย18.สินค้าอีโค่ในงานอีโค่เฟส บายอีโคโทเปีย19.ผลไม้ออร์แกนิคในงานอีโค่เฟส บายอีโคโทเปีย13.สินค้าออร์แกนิคในงานอีโค่เฟส บายอีโคโทเปีย14.สินค้าออร์แกนิคในงานอีโค่เฟส บายอีโคโทเปีย

งาน “Eco Fest by ECOTOPIA” จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาโลกใบนี้ให้เขียวขจีและสวยงามต่อไป และหาไอเดียรักษ์โลกได้อีกมากมายที่อีโคโทเปีย ชั้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี่ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม