เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “สยามพิวรรธน์” จัดนิทรรศการภาพถ่ายพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “จารึกรวมใจไทย ใต้ร่มพระบารมี” ณ สยามพารากอน และ ไอคอนสยาม

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และ บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)และ กลุ่มช่างภาพสห+ภาพ จัดนิทรรศการภาพถ่ายพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “จารึกรวมใจไทย ใต้ร่มพระบารมี” แสดงภาพถ่ายอันทรงคุณค่าเพื่อร่วมจารึกประวัติศาสตร์ของชาติไทย ตั้งแต่วันนี้ถึง 16 มิถุนายน 2562 ณ ฮอลล์ ออฟ เฟม ชั้นเอ็มศูนย์การค้าสยามพารากอน และถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ชั้น 1 ไอคอนสยาม

010203040506070809101112

โดยในวันเปิดงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารและผู้มีเกียรติ อาทิ พาสินี ลิ่มอติบูลย์, เกตุวลี นภาศัพท์, สมชาย มีเสน, วีระศักดิ์ พงศ์อักษร, มยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์, จิระนันท์ พิตรปรีชา, เกล็ดดาว พานิชสมัย, ม.ล.อรดิศ สนิทวงศ์, กุณฑินี ไกรฤกษ์, ม.ร.ว.จันทรลัดดา ยุคล อุบลเดชประชารักษ์ และ วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล ร่วมด้วยเหล่าช่างภาพ อาทิ รชฏ วิสราญกุล, วสันต์ วณิชชากร, วัชรสิทธิ์ วิชญาณรัตน์ และ ธัชดล ปัญญาพานิชกุล มาร่วมงานด้วย

1314151617181920

นิทรรศการครั้งนี้ นำเสนอภาพเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งได้ประกอบพระราชพิธีอย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติสืบมา เมื่อวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2562 เป็นพระราชพิธีครั้งที่ 12 นับตั้งแต่มีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์มา 237 ปีซึ่งทุกวินาทีคือภาพแห่งความประทับใจ สร้างความปลื้มปีติแก่ปวงชนชาวไทยทั้งแผ่นดิน

212223242526

โดยพื้นที่จัดแสดงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ส่วนที่ 2 กระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค และพระฉายาลักษณ์พระบรมวงศานุวงศ์ และส่วนที่ 3 ภาพบรรยากาศแห่งความจงรักภักดีของประชาชนที่มาร่วมเป็นส่วนหนี่งในในพระราชพิธีสำคัญครั้งประวัติศาสตร์นี้

2829303132

ภาพถ่ายที่ได้รับการคัดสรรจำนวน 88 ภาพ ล้วนเป็นผลงานจากช่างภาพมากฝีมือที่พร้อมใจกันนำภาพ
ชุดพิเศษและหาชมได้ยากมาจัดแสดง อาทิ ช่างภาพจากศูนย์ภาพเนชั่น, รชฏ วิสราญกุล ปรมาจารย์
ผู้บันทึกภาพ “ภาพที่มีทุกบ้าน” ในรัชกาลที่ 9 ,วสันต์ วณิชชากร ช่างภาพสำนักข่าว AP และ บิ๊ก-วัชรสิทธิ์ วิชญาณรัตน์ ช่างภาพชื่อดัง โดยมี จิระนันท์ พิตรปรีชา ประธานกลุ่มสห+ภาพ เป็นภัณฑารักษ์ผู้รวบรวมคัดเลือกภาพจัดแสดงและเขียนบทกวีประกอบนิทรรศการ

ขอเชิญร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมชมนิทรรศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผ่านภาพถ่ายประวัติศาสตร์แห่งความทรงจำอันประทับใจ ตั้งแต่วันนี้ถึง 16 มิถุนายน 2562 ณ ฮอลล์ ออฟ เฟม ชั้นเอ็ม ศูนย์การค้าสยามพารากอน และถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ชั้น 1 ไอคอนสยาม