ท็อปส์ มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวช่วยเหลือเกษตกรผู้ประสบอุทกภัย จ. อุบลราชธานี

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ผู้บริหาร เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ , ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์      ซูเปอร์สโตร์, ท็อปส์ เดลี่ บริษัทได้นำกลยุทธ์การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV) มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ร่วมพลิกฟื้นอาชีพให้เกษตรกรหลังผ่านพ้นวิกฤติอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี บริษัทได้รับทราบความเดือดร้อนและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทำให้ทราบว่าเกษตรกรมีความต้องการเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อนำไปเพาะปลูกทันทีหลังน้ำลด และต้องการตลาดสำหรับเป็นช่องทางจำหน่ายผลผลิต

1.มอบเมล็ดพันธุ์ข้าว กข43 ให้เกษตรกร (1)2.มอบเมล็ดพันธุ์ข้าว กข43 ให้เกษตรกร (2)3.เยี่ยมชมนาข้าวหลังน้ำลด4.เยี่ยมชมนาข้าวหลังน้ำลด5.เยี่ยมชมนาข้าวหลังน้ำลด

นายสเตฟาน คูม  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานท็อปส์ มาร์เก็ต สาขาอุบลราชธานี  ได้เดินทางไปให้กำลังใจและมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 43 ที่มีจุดเด่นที่ระยะเวลาปลูกสั้นเพียง 100 วันก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ จำนวน 2,600 กิโลกรัมให้กับเกษตรกรใน  อ. เขื่องใน และ อ. ม่วงสามสิบ รวม 83 ครอบครัว พร้อมด้วยเมล็ดพันธุ์ผักระยะสั้น จำนวน 10 รายการที่สามารถสร้างรายได้รายวันให้กับเกษตร และเปิดโอกาสให้นำผลผลิตมาจำหน่ายได้ที่ จริงใจ Farmers’ Market เพื่อให้เกิดการผลิตและการจำหน่ายแบบครบวงจร และได้เข้ากราบนมัสการ พระครูสุขุมวรรโณภาส เจ้าอาวาสวัดวังอ้อ พระนักพัฒนาผู้สนับสนุนให้เกษตรกรในชุมชนดำเนินชีวิตตามวิถี ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณป่าดงใหญ่วังอ้อ จ.อุบลราชธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562

6.กราบนมัสการพระครูสุขุมวรรโณภาส7.มอบกำลังใจพนักงานที่ประสบอุทกภัย8.มอบกำลังใจพนักงานที่ประสบอุทกภัย9.เยี่ยมชมตลาดจริงใจ

พร้อมกันนี้ยังได้เดินทางไปมอบกำลังใจและงบช่วยเหลือให้กับพนักงาน ท็อปส์ มาร์เก็ต สาขาอุบลราชธานี ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยด้วย โดย นายสเตฟาน คูม ได้กล่าวว่า ขอบคุณพนักงานทุกคน แม้จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม แต่ยังคงเดินทางมาทำงานด้วยความตั้งใจและความพยายาม”